Kungl. Vitterhetsakademin


Oxenstierna, Johan Gabriel
f. 1750-07-19 — d. 1818-07-29
Greve, riksråd, kanslipresident, slutligen riksmarskalk; skald.

Hedersledamot
- Invald 1786-05-23 (nr 14)

Preses 1793 (1. h), 1798 (1. h), 1800 (2. h), 1805 (2. h).

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i Värnbergs arkiv, Roslagsbro (film i KB).
J. G. Oxenstiernas Mitt minne (Svenska memoarer och bref, 1, utg. af H. Schück, 1900, s. 65–158); —, Dagboksanteckningar åren 1769–1771, utg. af G. Stjernström (1881); [dagboksfragment] i Samlaren 1882, s. 17–36; Bref från … J. G. O. till N. Ph. Gyldenstolpe 1780–1796 (Lewenhauptska arkivet på Sjöholm, 1, utg. af A. Lewenhaupt, 1919); [Brev] i SAT 1, 1879–88, s. 31 f., 176–181; Brev till Fredrik Sparre, medd. av H. von Dardel (PHT, 22, 1921, s. 209–221).

SBL, SMoK.

F. Almén, Gustav III och hans rådgivare 1772–89 (1940); I. R. Blom, Minnesteckning öfver … J. G. O. (KVHAA:s handlingar 15, 1839, s. 338–370); J. V. Johansson, Några dikter av J. G. O., publicerade av Leopold (Samlaren 1922, s. 159–174); M. Lamm, J. G. O. En gustaviansk natursvärmares lif och dikt (1911); N. L. Rasmusson, Medaljer och jetoner slagna av KVittA och KVHAA 1753–1951 (1953, s. 34 f.); H. Schück, KVHAA; —, SA; SLB 1900–1935 (1939–50, s. 84).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien