Kungl. Vitterhetsakademin


Rosenhane, Schering
f. 1754-01-06 — d. 1812-11-06
Friherre, förste sekreterare i Presidentkontoret, senare statssekreterare och överpostdirektör, boksamlare, historisk författare; donator.

Arbetande ledamot
- Invald 1790-11-30 (nr 24)

Preses 1806 (2. h), 1809 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

E. Bergstedt, Lefvernes-beskrifning öfver ... S. R. (KVHAA:s handlingar 10, 1816, s. 297–326);
Kungl. Maj:ts kanslis historia, I (1931);
E. Lewenhaupt, Rosenhaneska handskriftssamlingen ... (UUB:s minnesskrift 1621–1921, 1921, s. 305);
I. Nilsson, Statssekreteraren S. R. (N:s Södermania, 8, 1936, s. 183–200);
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 241 f.).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien