Kungl. Vitterhetsakademin


Skogman, Carl David
f. 1786-10-26 — d. 1856-02-20
President i Kommerskollegium, friherre (1854).

Hedersledamot
- Invald 1842-11-22 (nr 55)

Preses 1843 (2. h), 1855 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA.
S. Landahl, Skogmanska samlingen (MRA 1932, s. 125–129).

SBL, SMoK.

G. Andreen, C. D. S. (1947); —, Studier rörande den s. k. affären Skogman (HT, 73, 1953, s. 113–149); R. Cronstedt, C. D. S. (KVA Lefnadsteckningar, 4, 1899–1912, h. 3, s. 1–16); S. Gerentz, Kommerskollegium och näringslivet … 1651–1951 (1951); T. Gihl, Kabinettskassan (HT, 56, 1936, s. 341–392); H. L. H. Hamilton, Inträdestal [över S.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 31, s. 9–51); S. Landahl, se ovan;N. Nilsson-Stjernquist, C. D. S:s betraktelser över Sveriges grundlagar (StvT, 49, 1946, s. 309–324);C. Rydqvist, C. D. S. (KVA Lefnadsteckningar, 1, 1869–73, s. 41–48); H. Schück, SA; 

 

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien