Kungl. Vitterhetsakademin


Strömbäck, Dag Alvar
f. 1900-08-13 — d. 1978-12-01
Chef för Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, professor i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristik, vid Uppsala universitet.

Arbetande ledamot Ff
- Invald 1946-12-04 (nr 207)

Preses 1965–1973

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

M. Hellquist, D. S:s bibliografi (bilaga till Saga och sed 1988, s. 3–22, 1989).

SMoK.

G. Berg, D. S. 1900–1978 (Ethnologica Scandinavica 1979, s. 155 f.);
S. Carlsson, Minnesord den 6 november 1979 (Saga och sed 1980, s. 5–18);
G. Gidlund, D. S. – en tillbakablick (Sejd, 2000, s. 307–328);
F. Hedblom, D. S. (Orbis, 9, 1960, s. 255–262);
—, D. S 1900–1978 (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1978/1979, 101–102, s. 15–26, 1979);
B. R. Jonsson, D. S. and Arv (Arv 1979, 35, s. 5–12);
A. Lilja, D. S. som ämnesbyggare (Etnologin inför 2000-talet, red. G. Arvastson, B. Meurling & P. Peterson, 2000);
H. Mebius, D. S. och den fornnordiska sejden (Sejd 2000, s. 273–306);
S. Svensson, [nekr.] i VSLÅ 1979, s. 111–118;
T. Säve-Söderberg, [nekr.] i KVHAAÅ 1979, s. 47–52.

Festskrifter:
Folkloristica: festskrift till D. S. 13/8 1960 (1960);
D. S. Folklore och filologi: valda uppsatser utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 13.8 1970 (1970);
Liten festskrift till D. S. 13 augusti 1975 från Gamla Högre seminariet (1975).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien