Kungl. Vitterhetsakademin


Valerius, Johan David
f. 1776-01-13 — d. 1852-08-14
Tit. kansliråd, departementschef i Generaltullstyrelsen, skald.

Hedersledamot
- Invald 1848-02-15 (nr 60)

Preses 1849 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Arkivfragment i KB.
Brev till B. v. Beskow. Se under nr 48 (Bernhard von Beskow) ovan.

SMoK.

P. D. A. Atterbom, Litterära karakteristiker, 1 (1870, s. 21–29); B. von Beskow, [inledn. t. V:s’ Vitterhetsarbeten] (1855); F. Böök, Fem porträtt (1929, s. 9–69); M. J. Crusenstolpe, Medaljonger och statyetter (1882, s. 126–134); J. Kleberg, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930, s. 331 f.); L. Manderström, Inträdestal [över V.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 27, s. 11–49); H. Schück, SA; Värendsbygder 1941, s. 88 f.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen