Kungl. Vitterhetsakademin


Zetterwall, Helgo Nikolaus
f. 1831-11-21 — d. 1907-03-17
Arkitekt, överintendent och chef för överintendentsämbetet.

Hedersledamot
- Invald 1884-05-13 (nr 87)

Preses 1887 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Arkiv i KB.

SMoK.

E. Bohrn, Z:s planerade restaurering av Strängnäs domkyrka (Fornvännen 1948, s. 141–148);
H. Edestrand, Malmö rådhus (Malmö fornminnesfören:s årsskr. 1946, s. 113–135);
L. Weibull, H. Z. och Lunds domkyrka (Hist. tidskrift för Skåneland, 6, 1916, s. 412–420);
—, Lund, domkyrka. Dess ombyggnad 1860–1880 (1953).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien