Kungliga Vitterhetsakademin


Zetterwall Helgo Nikolaus
f. 1831-11-21 — d. 1907-03-17
Arkitekt, överintendent och chef för överintendentsämbetet.

Hedersledamot
- Invald 1884-05-13 (nr 87)

Preses 1887 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Arkiv i KB.

SMoK.

E. Bohrn, Z:s planerade restaurering av Strängnäs domkyrka (Fornvännen 1948, s. 141–148);
H. Edestrand, Malmö rådhus (Malmö fornminnesfören:s årsskr. 1946, s. 113–135);
L. Weibull, H. Z. och Lunds domkyrka (Hist. tidskrift för Skåneland, 6, 1916, s. 412–420);
—, Lund, domkyrka. Dess ombyggnad 1860–1880 (1953).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80
Bankgiro: 535-3552

E-post:
kansli@vitterhetsakademien.se

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 StockholmIntegritetspolicy/GDPR

© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien