Kungl. Vitterhetsakademin

Jonas Tallberg

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, har valts in som arbetade ledamot i den historisk-antikvariska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 3 december 2019.

Jonas Tallberg (f. 1971) disputerade i statsvetenskap år 1999 vid Lunds universitet med avhandlingen Making States Comply: The European Commission, the European Court of Justice, and the Enforcement of the Internal Market, där han analyserar utvecklingen av EU:s strategier för att få medlemsstaterna att efterleva EU:s regler och normer. Avhandlingen belönades med Forskraftstiftelsens Jubileumspris tillägnat den bästa svenska avhandlingen inom området internationella relationer under femårsperioden 1998-2003. Tallbergs produktion därefter är mycket omfattande, med ett antal monografier och redigerade volymer vid internationella förlag samt ett stort antal artiklar i ledande internationella tidskrifter.

 

Tematiskt behandlar Jonas Tallbergs forskning frågor om makt, inflytande, demokrati, effektivitet och legitimitet på global och regional nivå. Medan hans tidiga forskning fokuserade på politik i EU, har han under det senaste decenniet även studerat dessa frågor i ett komparativt perspektiv, genom jämförelser mellan internationella organisationer inom olika politikområden och världsregioner. Sedan ca tio år leder han forskningsgruppen Global and Regional Governance vid Statsvetenskapliga institutionen i Stockholm.

I monografin Leadership and Negotiation in the European Union (Cambridge University Press, 2006) åskådliggör Jonas Tallberg på ett övertygande sätt den makt som personer i ordförandeställning har för utfallet av internationella förhandlingar. I den samförfattade monografin The Opening Up of International Organizations (Cambridge University Press, 2013) visas hur internationella organisationer över tiden har skapat förutsättningar för civilsamhället att delta i politikutvecklingen på global nivå. I sin senaste bok, den samredigerade volymen Legitimacy in Global Governance(Oxford University Press, 2018), undersöker han om medborgare finner internationella organisationer legitima, samt varför och med vilka politiska konsekvenser.

Jonas Tallberg har varit och är forskningsledare för flera stora projekt och program, som det av Europeiska forskningsrådet (ERC) finansierade projektet ”The Design of International Institutions: Legitimacy, Effectiveness, and Distribution in Global Governance” och de av Vetenskapsrådet finansierade projekten "The Performance of International Organizations" och ”Power and Negotiation in the European Council”. För närvarande ansvarar han för ett stort forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, ”Globala institutioners legitimitet" (2016-2021).

Jonas Tallberg har varit knuten till institutioner utanför Sverige som Harvard University, Stanford University, Institute for Advanced Studies i Wien, Ludwig-Maximilians-Universität i München, McGill University, Centre for Advanced Study i Oslo och Social Science Research Center i Berlin, och har varit styrelseledamot för ett antal internationella forskningsorganisationer. 2012 erhöll han Friedrich Wilhelm Bessel Research Award från den tyska Humboldtstiftelsen.

Publicerad den  

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien