Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Rickard Kilström

Anders Wästfelt

Anders Wästfelt professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, har vid plenum den 1 februari 2022 valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

Anders Wästfelt, född 1965, är sedan 2020 professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. Anders Wästfelts forskning som historisk geograf, i skärningspunkten mellan kulturmiljövård och landskapsforskning, betonar samspelet mellan lokala utfall i landskapet av övergripande samhällsprocesser. I innovativa forskningsprojekt har han knutit ihop historiska perspektiv med samtida frågor rörande landskap och miljö. Hans forskning på dessa områden har bland annat rört de värderingar som ligger bakom landskapsvårdens prioriteringar och faktiska sociala skeenden som skapat det landskap som vi idag anser värt att bevara.

Anders Wästfelts forskning är bred, mångfacetterad och tvärvetenskaplig. Den binder samman humaniora, samhällsvetenskap och informationsteknologi och sträcker sig över historisk geografi och agrarhistoria, kartografi och geografiska informationssystem, satellitbildsanalyser och frågor kring framtidens lantbruk och dess globala integration. Anders Wästfelt har också varit verksam som forskare vid Avdelningen för agrarhistoria, Sveriges lantbruksuniversitet (2009-2015).

Mer om Anders Wästfelts forskning på Stockholms universitets hemsida.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien