Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Kennet Ruona

Christian Høgel

Christian Høgel, professor i grekiska, latin och nygrekiska vid Lunds universitett, har vid plenum den 5 december 2023 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Christian Høgel är professor i grekiska, latin och nygrekiska vid Lunds universitet. Han disputerade år 1999 i klassisk filologi (latin och grekiska) vid Universitetet i Bergen på en avhandling med titeln Symeon Metaphrastes: Rewriting and Canonization. Avhandlingen publicerades i bearbetad version under samma titel 2002 och har kommit att utgöra ett standardverk inom forskning om bysantinsk hagiografi och omskrivning (gr. Metafrasis). Från 2008 var Høgel anställd vid Syddansk universitet i Odense, först som lektor och sedan från 2014 som professor. Mellan 2012 och 2022 var han en av tre ansvariga i styrgruppen för den danska excellenssatsningen Centre for Medieval Literature. I januari 2023 anställdes han som professor vid Lunds universitet.

Christian Høgel är en unik filolog genom sina breda forskningsintressen vad gäller såväl material och metoder som språk. Även om han som forskare främst är internationellt känd som bysantinolog och expert på medeltida grekiska och framför allt bysantinsk hagiografi, har han publicerat en rad studier av texter på latin från antiken till renässansen. Monografin The Human and the Humane: Humanitas as Argument from Cicero to Erasmus (2015) är ett tydligt exempel på att Høgel också tar sig an större frågor som rör humanistiska och filologiska traditioner medan hans intresse för texters materialitet har resulterat i ett flertal publikationer om grekisk-romerska handskrifter, brev och inskrifter.

Därtill har Christian Høgels övergripande intresse för omskrivning, imitation och översättning tagit honom bortom den grekisk-romerska sfären och lett till ett omfattande arbete med den arabiska traditionen, i synnerhet med den grekiska översättningen av Koranen. Detta arbete har också resulterat i den populära översikten Arabisk filosofi: en introduktion(2020). Vidare har han inom ramen för Centre for Medieval Literature producerat ett antal studier av medeltida ”världslitteratur” i ett mångspråkigt perspektiv och driver dessutom ett liknande arbete med fornkyrkoslaviska och georgiska traditioner.

Høgel har skapat och genomfört ytterst uppskattade doktorandkurser i medeltida litteratur och språk. Under åren 2019 – 2021 var han gästprofessor vid Uppsala universitet. Internationellt är han medlem av ett stort antal rådgivande nämnder för forskningsprojekt och redaktionsråd för internationella tidskrifter.

Christian Høgel är en unik filolog genom sina breda forskningsintressen vad gäller såväl material och metoder som språk. Även om han som forskare främst är internationellt känd som bysantinolog och expert på medeltida grekiska och framför allt bysantinsk hagiografi, har han publicerat en rad studier av texter på latin från antiken till renässansen. Monografin The Human and the Humane: Humanitas as Argument from Cicero to Erasmus (2015) är ett tydligt exempel på att Høgel också tar sig an större frågor som rör humanistiska och filologiska traditioner medan hans intresse för texters materialitet har resulterat i ett flertal publikationer om grekisk-romerska handskrifter, brev och inskrifter.

Därtill har Christian Høgels övergripande intresse för omskrivning, imitation och översättning tagit honom bortom den grekisk-romerska sfären och lett till ett omfattande arbete med den arabiska traditionen, i synnerhet med den grekiska översättningen av Koranen. Detta arbete har också resulterat i den populära översikten Arabisk filosofi: en introduktion(2020). Vidare har han inom ramen för Centre for Medieval Literature producerat ett antal studier av medeltida ”världslitteratur” i ett mångspråkigt perspektiv och driver dessutom ett liknande arbete med fornkyrkoslaviska och georgiska traditioner.

Høgel har skapat och genomfört ytterst uppskattade doktorandkurser i medeltida litteratur och språk. Under åren 2019 – 2021 var han gästprofessor vid Uppsala universitet. Internationellt är han medlem av ett stort antal rådgivande nämnder för forskningsprojekt och redaktionsråd för internationella tidskrifter.

Läs mer om Akademiens nyinvalda ledamöter här.

Kungl. Vitterhetsakademiens
ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 175. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien