Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Juliana Wiklund

Lars Strannegård

Lars Strannegård, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, har vid plenum den 5 december 2023 valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi och är rektor för Handelshögskolan i Stockholm sedan 2014. Han har genom sin forskning stor kännedom om framtidsfrågor som hållbarhet, internationalisering, bildning och kreativitet.

Lars Strannegård disputerade vid Göteborgs universitet år 1998. Efter disputationen flyttade Strannegård till Handelshögskolan i Stockholm där han utnämndes till docent år 2002. Under åren 2006 till 2008 var han gästprofessor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och befordrades där till professor år 2009. Sedan år 2010 innehar han Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot ledarskap. Under perioden 2012-2014 var han prorektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Lars Strannegårds tidiga forskning rörde framförallt hållbarhetsfrågor och företags miljöarbete samt ledarskap. Efter hand har Strannegårds forskning i ökad grad kommit att behandla företag och media samt kultur och företagande. Han har bland annat studerat varumärken samt ledning och organisering i kulturella och kreativa näringar. Tillsammans med docent Emma Stenström har han skrivit boken Kreativt kapital: om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar (2013).

Utöver sin forskning har Lars Strannegård tagit ett stort ansvar som akademisk ledare och har utifrån sin stora kunskap om samspelet mellan konst, kultur och företagande stöpt om den grundläggande utbildningen och forskarutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm. Sina grundläggande tankar rörande utbildning har Strannegård förmedlat i boken Kunskap som känns (2021), i vilken han argumenterar för vikten att yrkesorienterad högre utbildning, som exempelvis ekonomutbildningen, utvecklar en vetenskaplig och intellektuell kultur med klassiska akademiska ideal.

Lars Strannegård har medverkat i ett stort antal bokprojekt och antologier samt skrivit såväl vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter som debattartiklar i svenska tidningar och tidskrifter, där han riktat kritik mot vårt lands alltför specialiserade och funktionellt inriktade utbildningssystem där bredd och klassisk bildning tryckts tillbaka.

Han är en internationellt välkänd forskare och har varit gästforskare vid bland annat Stanforduniversitetet, University of St. Gallen samt Svenska kulturinstitutet i Paris.

Läs mer om Akademiens nyinvalda ledamöter här.

Kungl. Vitterhetsakademiens
ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 175. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien