Kungl. Vitterhetsakademin

Beviljade medel till ny forskning om forskningsetik

Sju projekt har beviljats forskningsmedel inom ramen för den satsning på forskning om forskningsetik som Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet genomför tillsammans.

information

För att stärka kunskapen och medvetenheten om forskningsetiska frågor har Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet tillsammans avsatt 25 miljoner kronor till den gemensamma utlysningen Forskning om forskningsetik. Efter beredning i en internationell bedömarpanel har finansiärerna beslutat att bevilja medel för följande sju ansökningar:

Linus Broström, Lunds universitet: Icke‐diskriminerande forskningsetik. Rättsligt reformbehov och implementeringsutmaningar i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Kristine Eck, Uppsala universitet: Methods for Reflexive Analysis of Positionality

Tove Larsson, Uppsala universitet: Tvivelaktiga forskningspraxis: Om (o)etisk datahantering i kvantitativ forskning inom humaniora

Liv Nilsson Stutz, Linnéuniversitetet Växjö: Etiska förvecklingar. Hanteringen av mänskliga kvarlevor på museer och i forskning

Gisela Priebe, Lunds universitet: Ansökningar och etikprövningsbeslut när det gäller barns deltagande i forskning om barn som far illa – rätt att delta, nytta och risker

Johan Söderberg, Göteborgs universitet: Köns- och genusperspektiv som indikatorer på kvalitet inom humaniora, samhälls- och utbildningsvetenskap

Mattias Öberg, Karolinska institutet: Fångad vetenskap: hur särintressen inverkar på den vetenskapliga processen och påverkar kunskapsunderlaget för regulatoriska beslut om kemiska risker

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien