Kungliga Vitterhetsakademin

Ny bok – Stenålder vid Tåkern

Tåkern och Dagsmosse i västra Östergötland var en kärnbygd under hela stenåldern. Den rika naturmiljön och det gynnsamma läget för kommunikationer åt alla håll var av stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv.

I den nya boken Stenålder vid Tåkern av Hans Browall jämförs fyndmaterial från Tåkerns västra strandbygd med det från sjöns östra strandbygd. Skillnader diskuteras i termer av bosättning, försörjningsekonomi, religiösa och rituella strukturer och kommunikationer med omvärlden.

Mellan- och senmesolitikum liksom mellan- och senneolitikum framstår i fyndmaterialet som expansionsperioder. Runt Tåkern ligger de yngre mesolitiska boplatserna som ett pärlband, och söderut får trattbägarkulturen ett starkt fäste under äldre mellanneolitisk tid genom megalitgraven och pålbyggnaden i Alvastra. Författaren belyser särskilt några av dessa boplatser och fyndmaterial.

information

Författaren Hans Browall, docent i arkeologi, har i mer än fyrtio års tid bedrivit arkeologisk forskning i västra Östergötland.

Fakta om boken

160 sidor, inbunden, illustrerad
Utgivningsår 2020
Pris: 240 kr inkl moms
Serie: Handlingar. Antikvariska serien 57
ISSN 0083-6761
ISBN 978-91-88763-17-4
Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Distribution via Eddy.se. Beställ här.

För ytterligare information eller recensionsexemplar kontakta:

Jenni Hjohlman, publikationsansvarig, Kungl. Vitterhetsakademien, jenni.hjohlman@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Publicerad den   Publikationer

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80
Bankgiro: 535-3552

E-post:
kansli@vitterhetsakademien.se

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 StockholmIntegritetspolicy/GDPR

© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien