Kungliga Vitterhetsakademin

Jesper Blid är den förste mottagaren av Augustus Lerstens stipendium

Fil.dr Jesper Blid, Das Institut für Kulturgeschichte der Antike (IKAnt) vid Österreichische Akademie der Wissenschaften, har tilldelats Augustus Lerstens stipendium för 2021. Stipendiet delas i år ut för första gången.

Jesper Blid har mottagit 100 000 kronor för att studera och arbeta med publikationen av byggnaden Oikoi i Labraunda i Turkiet. Byggnaden grävdes ut 1948–1953 och så mycket finns bevarat att byggnaden kan rekonstrueras med stor tillförlitlighet. Oikoi är en av sju byggnader i helgedomen med bevarade dedikationsinskrifter från 300-talet f.Kr. och i den kommande publikationen presenteras övertygande evidens för att byggnaden fungerade som Labraundas prytaneion (rådhus) under 300-talet.

– Målet är att vi skall lära oss mer om antika rådhus och spridningen av grekiska politiska institutioner i Mindre Asien under 300-talet f.Kr. Byggnaden i Labraunda som vi fokuserar på kallas "Oikoi" vilket betyder "rummen". Byggnadens form och ett altare till gudinnan Hestia antyder att det var ett Prytaneion (ungefär rådhus). Det är känt från inskrifter att Labraunda fungerade som en mötesplats för olika politiska rådsförsamlingar och genom att studera Oikoi hoppas vi kunna förstå var dessa möten fysiskt ägde rum, säger Jesper Blid.

Augustus Lerstens stipendium inrättades 2020 genom en generös donation till Vitterhetsakademien av Augustus Lersten, Storbritannien. De donerade medlen ska användas som stöd till forskare och studerande för arkeologiskt fältarbete och fyndbearbetning i Medelhavsområdet, företrädesvis i Labraunda, Turkiet.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien