Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Johan Wingborg

Ola Sigurdson invald som ny arbetande ledamot

Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, har vid plenum den 2 november 2021 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Ola Sigurdson, född 1966, är sedan 2008 professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Ola Sigurdsons forskning befinner sig i skärningspunkten mellan systematisk teologi och kontinental teoribildning.

Filosofi och teologi är centrala och sammankopplade ämnen i Sigurdsons forskning. Han har intresserat sig för vad det är att vara en kroppslig varelse, vilket slags väsen en människa måste vara för att kunna tycka att något är roligt och hur rumsligheten påverkar vår existens. Andra centrala frågeställningar är hur litteratur, film och konst förhåller sig till teologi.

Utöver ett tjugotal monografier och antologier på svenska och engelska omfattar Ola Sigurdsons vetenskapliga produktion ett hundratal artiklar. Han är också aktiv som skribent i dagspress och kulturtidskrifter, under hösten bland annat i Svenska Dagbladet, Glänta och Arche.

Ola Sigurdson är aktuell med trebandsverket Gudomliga komedier (2021) om humor, subjektivitet och transcendens samt med antologin Marilynne Robinson and Theology (2021), publicerad av Kungl. Vitterhetsakademien.

Mer om Ola Sigurdsons forskning på Göteborgs universitets hemsida.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen