Kungl. Vitterhetsakademin

I materialet som ska katalogiseras och tillgängliggöras ingår tidskrifter från institutioner världen över, till exempel från New York Public Library. Foto: Henning Hansen (CC BY).

Vitterhetsakademiens bibliotek: miljonsatsning på tillgängliggörande av äldre tidskriftssamlingar

Vitterhetsakademiens bibliotek (Riksantikvarieämbetet) har beviljats 2, 8 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond för ett katalogiserings- och tillgängliggörandeprojekt.
Projektet syftar till att tillgängliggöra Vitterhetsakademiens biblioteks omfattande samling av äldre utländska tidskrifter och monografiserier, genom katalogisering i biblioteksdatabasen Libris. Samlingen omfattar 1 500 hyllmeter och är resultatet av bytesverksamhet med forskningsinstitutioner och lärda sällskap världen över. Det fokuserade och mångåriga samlingsuppbyggandet, i kombination med en i det närmaste obefintlig gallring, gör att biblioteket idag räknas till de främsta i Europa inom sina fackområden: arkeologi, medeltidens konst och arkitektur, numismatik och kulturmiljövård.

I takt med att Libris alltmer fått rollen som den självklara utgångspunkten för forskares litteratursökningar riskerar det som inte finns förtecknat där att förbises. Samtidigt är flera betydande bibliotekssamlingar runt om i Sverige ännu inte förtecknade i Libris, och diskussioner pågår för närvarande om ett utökat nationellt samarbete i frågor som rör bevarande och tillhandahållande av fysiska samlingar. Korrekta metadata i Libris lyfts fram som en avgörande fråga. Projektet kommer här att kunna bidra med viktiga erfarenheter och även göra den nationella biblioteksdatabasen mer komplett.

Den äldre utländska tidskrifts- och monografiseriesamlingen är för närvarande endast förtecknad i en kortkatalog. Genom katalogisering i Libris kommer en viktig forskningsresurs att bli sökbar världen över, till nytta för enskilda forskare såväl som för humaniora- och kulturarvssektorn som helhet.

läs mer här

Riksbankens jubileumsfonds tilldelning

Publicerad den   Övrigt

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen