Kungl. Vitterhetsakademin

Ny antologi om diplomaters berättelser

I den nya antologin Med pennan i hand undersöks diplomaters skrivande under trehundra år i länder som Ryssland och Spanien, och i städer som Konstantinopel och Alger, alltifrån depescher till privatbrev och anekdoter.

Diplomaterna var inte turister utan hade rollen som sitt lands företrädare på främmande ort. De stannade så länge att de hann få tillräcklig kunskap om landet de befann sig i, samtidigt som de förblev utomstående betraktare som ville förmedla sina iakttagelser till sina landsmän. I artiklarna undersöks om det finns en gemensam nämnare för de olika berättelserna som representerar så många genrer, om man kan tala om en särskild diplomatskrivandets poetik beroende på diplomatens särställning i ett främmande land.

De tio bidragen i boken är resultatet av ett symposium om diplomater och deras berättelser från resor eller stationeringsorter som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien 2021.

information

– Konferensen samlade litteraturvetare, slavister, språkvetare och historiker för att undersöka diplomaters skrivande under olika tider. I mötet mellan länder, språk, genrer och människor framträder en särskild diplomatpoetik, gränsöverskridande i både egentlig och överförd bemärkelse. Vi kunde också konstatera att skrivandet mer än väntat var offentligt och kom att publiceras i olika sammanhang. Antologin är ett bidrag till ett växande forskningsfält om diplomater och diplomati, säger Per-Arne Bodin, professor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning på Stockholms universitet och en av redaktörerna för antologin.

Medverkande författare
Elena Balzamo, Ulla Birgegård, Helena Bodin, Per-Arne Bodin, Paula Henrikson, Carina Lidström, Elisabeth Löfstrand, Susanne Tienken, Charlotta Wolff, Joachim Östlund

Redaktörer

Per-Arne Bodin & Elena Balzamo

ISBN: 978-91-88763-45-7
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 200
Utgivning: Augusti 2023
Typ av verk: Häftad
Serie: Konferenser 109
Pris: 260 kr inkl. moms

Boken finns även som gratis pdf (open access).

Distribution via Eddy.se. Beställ eller ladda ned här.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Publicerad den   Publikationer

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien