Kungl. Vitterhetsakademin

Martin Jansson, Uppsala universitet, och Therese Svensson, Södertörns högskola, är nya akademiforskare med historisk inriktning. Foto: Privat.

Ny forskningssatsning inom historia

Martin Jansson, Uppsala universitet, och Therese Svensson, Södertörns högskola, har utsetts till nya akademiforskare med historisk inriktning, den ena inom historiebruk och den andra inom svensk litteraturhistoria. De nyinrättade tjänsterna är en gemensam satsning av Vitterhetsakademien och Natur & Kultur.

För att stärka historisk forskning finansierar Vitterhetsakademien tillsammans med Natur & Kultur två nya akademiforskartjänster, för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Båda tjänsterna är treåriga.

”Stöd till fri forskning är ett sätt för Natur & Kultur att bidra till en kunskapsbaserad, demokratisk samhällsdiskussion. Forskarna är en central del av det gemensamma kunskapsbyggandet och därför medverkar vi nu till att det produceras ny forskning på de områden där vi har en lång tradition av stark utgivning.” Per Almgren, vd, Natur & Kultur

”Vitterhetsakademien vill främja forskning inom fälten svensk litteraturhistoria och historiebruk med syfte att fördjupa kunskapen och förståelsen om aspekter på litterära traditioner, historiografi och språk respektive hur det förflutna används för olika syften och i skilda sammanhang.”
Karin Helander, ständig sekreterare, Kungl. Vitterhetsakademien

Martin Jansson tilldelas en treårig akademiforskartjänst i ämnet historiebruk för projektet Historisk tid och politisk representation, 1809–1866. Martin Jansson har en doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet (2023). Han tillträder tjänsten våren 2024 på Institutionen för idéhistoria vid Uppsala universitet.

Martin Jansson kommer att undersöka relationen mellan historia och politik under en mycket händelserik period som förändrade Sveriges politiska system i grunden. Projektet handlar om relationen mellan historia och politik under mitten av 1800-talet. Under mitten av 1800-talet rasade stora debatter om hur Sveriges politiska system skulle fungera. Diskussionerna handlade om hur man skulle hantera samtidens krav och utmaningar. Hur skulle viktiga beslut fattas och vem skulle ansvara för vad? Men samtalen kom i allt högre utsträckning att kretsa kring frågor om framsteg och historisk utveckling. Hur hänger detta ihop? Varför blev historia en så viktig del av den politiska debatten?

–Vi vet att det moderna historiemedvetandet växer fram parallellt med genomgripande samhällsförändringar och politiska reformer. Men exakt hur relationen har sett ut är inte klarlagt. Jag vill undersöka hur föreställningar om framsteg och utveckling har fungerat i praktiska situationer, säger Martin Jansson.

Therese Svensson tilldelas en treårig akademiforskartjänst i ämnet svensk litteraturhistoria för projektet ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Ras och klass i svenskspråkig arbetarlitteratur. Therese Svensson har en doktorsexamen i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet (2021). Hon tillträder tjänsten våren 2024 på Institutionen för kultur och lärande vid vid Södertörns högskola.

Therese Svensson ska studera hur föreställningar om ras finns närvarande i den svenska arbetarlitteraturen 1918–1939 för att förstå vilken roll koloniala logiker spelar i texterna. Projektet tar sin utgångspunkt i historisk forskning som visar på rasismens och kolonialismens relevans för den framväxande arbetarrörelsen. Bland de ingående författarskapen kan Dan Andersson, Eyvind Johnson, Moa Martinson och Maria Sandel nämnas.

–I min avhandling utarbetar jag en metod för att läsa skönlitteratur på sätt som både kartlägger kolonialismen och rasismen i texterna och samtidigt undersöker hur de utmanar dessa logiker. Nu vill jag använda metoden för att läsa svenskspråkig arbetarlitteratur från mellankrigstiden för att problematisera litteraturhistorieskrivningen kring såväl den arbetarlitterära traditionen som modernismens genombrott inom en svensk nationallitteratur, säger Therese Svensson.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien