Kungl. Vitterhetsakademin

Ny bok om kulturpolitik och estetik i folkhemmet

I den nya konferensvolymen Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige tar sig tretton forskare an komplicerade frågor genom att undersöka hur kulturpolitiken har sett ut under de senaste 100 åren och återvända till litteratur- och konsthistorien: Kulturpolitik har hamnat högt upp på den politiska agendan. Borde kulturutövare precis som alla andra få bära sina egna kostnader? Är kulturpolitikens villkorade stödformer en begränsning av den konstnärliga friheten? Och vem har egentligen rätt att bestämma vilken kultur som ska få verka i det offentliga?

Kulturpolitikens utveckling i de nordiska välfärdsstaterna har sammanfallit med ett paradigmskifte i de villkor konsten verkat under. I texterna behandlar forskarna de historiska och diskursiva konsekvenserna av detta skifte, samt dess inverkan på konstens och litteraturens plats i den nordiska moderniteten. De beskriver hur kulturpolitik och konst inte bara haft en dekorativ funktion i välfärdsstatens apparat, utan också varit en integrerad del av dess utformning. Tillsammans representerar de ett brett spektrum av discipliner och synsätt – estetiska, historiska och samhällsvetenskapliga – som sammantagna ger nya perspektiv på förhållandet mellan estetiska praktiker och politik i den svenska välfärdsstaten. Med bidragen överskrider författarna de traditionella ramarna för studier av konst och kulturpolitik i en gemensam ansats att bredda och vitalisera forskningsfältet.

information

Antologin med sina tretton artiklar är resultatet av det tvärvetenskapliga symposiet Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien våren 2022. Volymen summerar också forskningsprojektet Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976 som finansieras av Vetenskapsrådet.

Medverkande författare
Sara Andersson, Gustav Borsgård, Erik Erlanson, Anders Frenander, Jon Helgason, Peter Henning, Jenny Jarlsdotter Wikström, Jenny Johannisson, Lasse Horne Kjældgaard, Linnéa Lindsköld, Anne-Marie Mai, Jessica Sjöholm Skrubbe, Kim West

Redaktörer
Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning & Linnéa Lindsköld

Omslagsbilden
Den AI-genererade bilden speglar tidens teknikoptimism och vilja att demokratisera konsten.

Bokfakta
ISBN: 978-91-88763-51-8
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 240
Utgivning: Februari 2023
Typ av verk: Häftad
Serie: Konferenser 111
Pris: 260 kr inkl. moms

Boken finns även som gratis pdf (open access).

Distribution via Eddy.se. Beställ eller ladda ned här.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Publicerad den   Publikationer

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien