Kungl. Vitterhetsakademin

Framstående forskare och lärare belönas

Pristagare och medaljörer för 2024, framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap, har nu utsetts. Årets belöningar delas ut vid Akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars.

De Rettigska priserna om 250 000 kronor vardera tilldelas:

Niclas Burenhult, docent i allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, för sin forskning kring relationen mellan språk, tanke och kultur. Niclas Burenhults forskning karaktäriseras av tvärvetenskaplighet och användandet av nydanande metoder och teknologi i studier och dokumentationen av utrotningshotade språk och minoritetsspråk.

Elizabeth Castaldo Lundén, disputerad i modevetenskap vid Stockholms universitet, för närvarande Fulbright Scholar vid University of Southern California, för sin forskning om modeindustrin och filmmediets verkningsfunktioner och om samhällsanalys i relation till mode, film- och tv-mediet. Elizabeth Castaldo Lundéns forskning är i perspektivrikedom och kraft grundläggande för ämnets identitet och har givit perspektiv på modevetenskapens möjligheter.

Om Vitterhetsakademiens priser

Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. De största priserna är Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (två priser à 250 000 kr). Dessa priser, liksom flera mindre priser, delas ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

Läs mer om Vitterhetsakademiens priser

Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet har 2024 inriktningen moderna språk utom svenska och tilldelas språklärarna:
Luciana Medici, Tibble Gymnasium i Täby, för att hon drivs av övertygelsen att språkstudier öppnar världen för eleven, bl.a. genom att inkludera musik, film, litteratur och bild i språkundervisningen. Luciana Medici arrangerar såväl utbytesresor för elever som fortbildningsresor för kollegor och bidrar på detta sätt med sin kompetens långt utanför det egna klassrummet.

Leif Thorsson, Malgomajskolan i Vilhelmina inom Södra Lapplands Gymnasieförbund, för hans passion för språkinlärning och hans pedagogiska kompetens som omfattar såväl kreativa undervisningsmetoder som en förmåga att inspirera elever så att de omfamnar nya kulturer och språk. Leif Thorssons engagemang bidrar till utvecklingen av språkundervisningen både lokalt och nationellt.

Katarina Uthaug, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, för att hon är en skicklig lärare med omfattande språkkunskaper som arbetar strukturerat och slår vakt om att elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer skall ges goda förutsättningar att kunna ta del av undervisningen. Uthaug delar med sig av sin kunskap och är ett viktigt stöd i didaktiska frågor för såväl nya som äldre kollegor.

Prissumman är 50 000 kronor var samt 20 000 kronor till respektive skolbibliotek.
Pressmeddelande om lärarpristagarna

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten tilldelas fil.dr Cecilia Dilworth, Stockholm, för avhandlingen Between Death and Resurrection: Dostoevsky’s Notes from the House of the Dead on the Eve of the Peasant Emancipation, fil.dr Richard Kowalik, Tynset, Norge, för avhandlingen Towards a grammar of spoken South Saami, och teol.dr Carl Sjösvärd Birger för avhandlingen “Den katolicerande riktningen i vår kyrka”. Högkyrklig rörelse och identitet i Svenska kyrkan 1909–1946.Örebro. Prissumman är 50 000 kr var.

Medaljörer

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Stig Welinder, professor i arkeologi vid Mittuniversitetet, för förmågan till nyskapande tvärvetenskapliga metoder och frågeställningar om samspelen mellan samhälle och kulturlandskap under historien.

Akademiens förtjänstmedalj i guld tilldelas Hans Kronning, professor emeritus i romanska språk, särskilt franska, vid Uppsala universitet, för synnerligen värdefull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och förtjänstfulla insatser som Akademiens vice ständige sekreterare. Akademiens förtjänstmedalj i silver tilldelas Vitterhetsakademiens tillsynsperson Irina Romanenko vid Skånelaholms slott, för hennes hängivna insatser i bevarandet och utvecklingen av en värdefull kulturmiljö.

Årets priser och medaljer delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars. Foton från ceremonin kommer att finnas tillgängliga från den 21 mars.

Mottagare av Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2024 meddelas senare.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien