Kungl. Vitterhetsakademin

Swensonska priset 2019

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2019 tilldelas professor Marianne Gullberg, Lund, för hennes banbrytande och erkända arbete inom psykolingvistiken, där hon utvecklat nya metoder och visat resultat som ändrat vår syn på hur och när inlärning sker. Som originell och nyskapande forskare i skärningspunkten mellan språktillägnande, gester och neurokognition har hon väckt stor internationell uppmärksamhet.

Prissumman är 700 000 kr.

Om swensonska priset

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Priset delas ut till en framstående forskare inom Akademiens verksamhetsområde. Priset delas ut vartannat år sedan 1992, prissumman 2019 var 700 000 kronor.

År 1988 donerade Akademiens hedersledamot, direktör Carl-Hakon Swenson och hans hustru Ann-Kersti, ett betydande kapital, vars avkastning bland annat används till priset.
Enligt prisets stadgar ska det delas ut ”till en alltjämt verksam forskare för särskilt framstående, betydelse­full och omfattande forskningsinsats inom akademiens verksamhets­områden. Mottagaren, som kan tillhöra akademien eller stå utanför dess krets, skall verka och under den viktigaste delen av sin vetenskapliga bana ha verkat inom det svenska forskarsamhället.”

2017 Professor Robert Erikson, Stockholm
2015 Professor Dag Prawitz, Stockholm
2013 Professor Per Linell, Linköping
2011 Professor Assar Lindbeck, Stockholm
2009 Professor Karin Johannisson, Uppsala
2007 Professor Östen Dahl, Stockholm
2005 Professor Stig Strömholm, Uppsala
2003 Professor Bernt Olsson, Lund
2001 Professor Björn Lindblom,Stockholm
1999 Professor Siegfried Lienhard, Stockholm
1996 Professor Torsten Hägerstrand, Lund
1994 Professor Bertil Malmberg, Lund
1992 Professor Torgny Säve-Söderbergh,Uppsala

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien