Kungl. Vitterhetsakademin

Bilder av ras i svensk visuell kultur

Bilder av ras i svensk visuell kultur

Författare: Åsa Bharathi Larsson (red.)
ISBN: 978-91-88763-29-7
ISSN: 0348-1433
Antal sidor: 144
Utgivningdatum: 2022-03-15
Serie: KVHAA Konferenser 107

Beställningsinformation: Beställ eller ladda ner här

Bilder av ras i svensk visuell kultur är en tvärvetenskaplig antologi om hur representationer av ras etablerats, omformulerats och kritiserats i Sverige under tvåhundra år. Författarna är forskare i genusvetenskap, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medievetenskap, musei- och biblioteksvetenskap samt språkvetenskap, och nedslag görs i material från flera tidsepoker: bokillustrationer från 1800-talet, reklamaffischer och rasbiologiska fotografier från 1900-talets första hälft, tv- och filmkultur samt skämtbilder från 2000-talet.

Utan att ge en heltäckande bild av problematiken närmar sig författarna materialet med en bred uppsättning angreppssätt och perspektiv; det visuella materialet diskuteras utifrån begrepp som dekolonialitet, representation, stereotyp, makt, genus, vithet och bildbruk.

Antologin har sin bakgrund i en konferens som hölls 2018 på Kungl. Vitterhetsakademien.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien