Kungl. Vitterhetsakademin

Vetenskap och retorik

Vetenskap och retorik

Författare: Johannesson, Kurt (red.)
ISBN: 91-27-08313-6
Antal sidor: 223
Utgivningsår: 2001
Serie: Konferenser – samarbete med NoK

Beställningsinformation: Distribueras av Natur och Kultur

Retorik brukar vanligen översättas med talarkonst, men begreppet är betydligt vidare än så. Under antiken innebar ordet ”konsten att övertyga”, och man avsåg då övertygandets konst både i det språkliga uttryckssättet, ordvalet och framförandet.

Utifrån från denna definition kan man tycka att retoriken är helt oförenlig med vetenskapen och dess krav på exakthet. Redan under antiken insåg man dock hur nära varandra de två egentligen står. Även inom vetenskapen behöver man språket för att analysera, förklara, övertyga – och detta är en del av retoriken. Under de senaste decennierna har intresset för retorik vuxit sig allt starkare och man har nu på nytt tagit upp frågan om det finns ett retoriskt element i alla vetenskaper.

Vetenskap och retorik är den första bok på svenska som behandlar detta problem. Den presenterar metoder och modeller som kan användas inom forskning och undervisning och vänder sig till forskare och studerande inom t.ex. historia, litteraturvetenskap, teologi, filosofi, retorik, konst- och idéhistoria. Boken innehåller 13 uppsatser som undersöker retorikens roll i moderna vetenskapliga sammanhang. Uppsatserna har samlats i tre avdelningar: filosofi och vetenskapsteori, teologi och det religiösa språket, de humanistiska vetenskaperna. Exemplen har hämtats från skilda epoker och världar: antika filosofer, den heliga Birgitta, Luther, Gustav III:s dramatiska författarskap, Linné, retoriska element i bildkonsten och Olof Palmes roll på den politiska scenen.

MEDVERKANDE FÖRFATTARE: Lennart Hellspong, Jørgen Fafner, Mats Rosengren, Jørgen Holmgaard, Lars Hartman, Birger Bergh, Eva Odelman, Birgit Stolt, Stina Hansson, Allan Ellenius, Marie-Christine Skuncke, Bo Lindberg och Kurt Johannesson.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen