Kungl. Vitterhetsakademin

Slavica Suecana, Series A – Publications

Slavica Suecana, Series A – Publications

Serien Slavica Suecana består av två underserier:


I Series A – Publications återutges äldre originaltexter från 1600- och 1700-talen med kommentarer.
I Series B – Studies publiceras forskningsrön inom detta område.

ISSN 1102-2418

The series Slavica Suecana has two subsections:


The aim of Series A – Publications, is to reprint old published documents relating to Slavica.
The Series B – Studies, presents papers and investigations concerning such material.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien