Kungl. Vitterhetsakademin

Sveriges Kyrkor

Sveriges Kyrkor

Konsthistoriskt inventarium, ISSN 0284-1894

I serien Sveriges Kyrkor, konsthistoriskt inventarium finns ett stort antal kyrkor inventerade och dokumenterade. Med text, bilder och ritningar analyseras varje kyrkobyggnad och dess historia liksom den fasta inredningen och inventarierna. Konstinventariet påbörjades 1912 av förre riksantikvarien Sigurd Curman och Johnny Roosval, professor i konsthistoria. Till i dag har 237 volymer utgivits.

Utgivare: Serien utgavs från start gemensamt av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (KVHAA) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Serien överfördes till Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 1996 som därefter ett antal år stod som ensam utgivare, med sin sista egna volym SvK 233. På senare år har nya titlar tagits fram av Upplandsmuseet respektive KVHAA, se nedan.

Sveriges kyrkor digitaliserades 2012 –2016 av Vitterhetsakademiens bibliotek vid Riksantikvarieämbetet med medel från Kungl. Vitterhetsakademien. Alla de 227 digitaliserade delarna finns tillgängliga i DiVA.

Information om serien finns även i Vitterhetsakademiens biblioteks ämnesguide ”Medeltidens konst och arkitektur”.

De tryckta utgåvorna SvK 227-232 samt 234, 236, 237 (om Uppsala domkyrka) har tagits fram och säljs enbart av Upplandsmuseet. Beställning e-post: museibutiken@upplandsmuseet.se

År 2015 utkom den tryckta volymen SvK 235 (Vamlingbo kyrka). KVHAA är utgivare.

Lager av tryckta böcker, distribution och försäljning: Huvuddelen av de tryckta SvK-volymerna finns att beställa hos KVHAA:s distributör på Gotland. Några av de äldre skrifterna tillhandahålls dock enbart genom vissa lokala museer. Upplandsmuseet tillhandahåller skrifterna om Uppsala domkyrka.

För beställning och ytterligare information om de tryckta volymerna, se KVHAA:s distributör: Sveriges Kyrkor

< Tillbaka till Publikationskatalog

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien