Kungl. Vitterhetsakademin

nyinvalda ledamöter

 • Anders Wästfelt

  Anders Wästfelt professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, har vid plenum den 1 februari 2022 valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.
 • Ola Sigurdson

  Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, har vid plenum den 2 november 2021 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.
 • Jens Rydgren

  Jens Rydgren, professor i sociologi vid Stockholms universitet, har valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 1 juni 2021.
 • Elisabeth Wåghäll Nivre

  Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska vid Stockholms universitet, har valts in som arbetande ledamot i den filosoisk-filologiska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 3 november 2020.
 • Neil Price

  Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, har valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 3 november 2020.
 • Henrik Meinander

  Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, har valts in som utländsk ledamot i den historisk-antikvariska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 5 maj 2020. 
 • Daniel Västfjäll

  Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet, har valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 3 december 2019.
 • Jonas Tallberg

  Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, har valts in som arbetade ledamot i den historisk-antikvariska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 3 december 2019.
 • Göran Blomqvist

  Göran Blomqvist har valts in som svensk korresponderande ledamot. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 4 juni 2019.
 • Lena Rydholm

  Lena Rydholm, professor i kinesiska vid Uppsala universitet, har valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen. Beslut fattades vid plenarsammanträde den 7 maj 2019.
Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien