Kungl. Vitterhetsakademin

nyinvalda ledamöter

 • Lars Strannegård

  Lars Strannegård, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, har vid plenum den 5 december 2023 valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.
 • Christian Høgel

  Christian Høgel, professor i grekiska, latin och nygrekiska vid Lunds universitett, har vid plenum den 5 december 2023 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.
 • Karin Sennefelt

  Karin Sennefelt, professor i historia vid Stockholms universitet, har vid plenum den 13 juni 2023 valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.
 • Stefan Helgesson

  Stefan Helgesson, professor i engelska vid Stockholms universitet, har vid plenum den 7 mars 2023 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.
 • Hanna Bäck

  Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, har vid plenum den 4 oktober 2022 valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.
 • Vinciane Pirenne-Delforge

  Professor Vinciane Pirenne-Delforge har den 7 juni 2022 valts till utländsk ledamot i Akademiens historisk-antikvariska klass.
 • Joakim Nivre

  Joakim Nivre professor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, har vid plenum den 3 maj 2022 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.
 • Jonas Granfeldt

  Jonas Granfeldt professor i franska med inriktning på språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitett, har vid plenum den 3 maj 2022 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.
 • Anders Wästfelt

  Anders Wästfelt professor i geografi, särskilt kulturgeografi, vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, har vid plenum den 1 februari 2022 valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.
 • Ola Sigurdson

  Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet, har vid plenum den 2 november 2021 valts in som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.
Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien