Kungl. Vitterhetsakademin

Forskartorget firade 20 år. Författarna och forskarna Elena Balzamo, Per-Arne Bodin, Åsa Klintborg Ahlklo, Göran Larsson, Catharina Nolin och Inger Olausson deltog i Vitterhetsakademiens program på Forskartorget på årets Bokmässa.

Bokmässan 2023: Akademien på Forskartorget

Akademiens program på Forskartorget lyfte fram tre aktuella titlar – biografin Geo Widengren. Stridbar professor i en föränderlig tid, den nya delen av Svensk trädgårdshistoria och antologin Med pennan i hand, om diplomaters berättelser. 2023 firade Forskartorget 20 år och Vitterhetsakademien har varit en av finansiärerna sedan 2009.
Forskartorget är Bokmässans största arena för populärvetenskap där framstående forskare presenterar de senaste forskningsrönen – inom allt från samhällsvetenskap till humaniora, som litteratur, språk, medicin, teknik och utbildningsvetenskap – så att de blir tillgängliga för alla.

Vitterhetsakademiens egna programpunkter på Forskartorget 2023:

En stridbar professor i en föränderlig tid
Geo Widengren var professor i religionshistoria och religionspsykologi vid Uppsala universitet 1940–1973. I samtidens fascination för äldre kulturer hos både akademiker och en allmänhet fick Widengren ett stort inflytande som uttolkare av arkeologiska fynd och tidigare okända texter. Hans starka åsikter om hur forskningen skulle bedrivas kan diskuteras, men han var en religionshistoriker som vi ändå har en del att lära av.
Medverkande: Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien och Bokförlaget Langenskiöld
Läs mer om boken här

Modern svensk trädgårdshistoria
Historien om trädgårdarna i Sverige under de senaste 200 åren är ett stycke modern kulturhistoria med odling i fokus. Det handlar om vad människan gjort med sin trädgård – men också om vad den gör med oss. Odlingar, trädgårdar och planteringar återspeglar sin tillkomsttid: de påverkas av naturens förhållanden men hänger som en kulturell företeelse också samman med samhällsprocesser och avslöjar normer, värderingar, praktiker och livsvillkor.
Medverkande: Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet, Inger Olausson, agr. dr och trädgårdhistoriker, Uppsala universitet, Åsa Klintborg Ahlklo, fil. dr i landskapsarkitektur, SLU
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Läs mer om boken här

Med pennan i hand: diplomatskrivandets poetik
I historiska skrifter av diplomater återfinns allt från depescher till privatbrev och anekdoter. Per-Arne Bodin och Elena Balzamo diskuterar diplomaters skrivande under trehundra år i länder som Ryssland och Spanien och i städer som Konstantinopel och Alger. Finns det en gemensam nämnare för de berättelsernas genrer, en särskild diplomatskrivandets poetik beroende på diplomatens särställning i ett främmande land?
Medverkande: Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk, Stockholms universitet och Elena Balzamo, litteraturhistoriker.
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Läs mer om boken här

Samtliga program gick att se via direktsändning på forskartorget.se. Följ Forskartorget i sociala kanaler på Instagram, Facebook och Twitter.

Forskartorget

Bokmässan

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien