Kungl. Vitterhetsakademin

Medaljer 2020

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Björn Ambrosiani för sitt livslånga engagemang med att utveckla arkeologin som vetenskapligt forskningsfält och uppdragsarkeologin som antikvarisk vetenskaplig praktik.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

Professor Anders Cullhed, för entusiastiskt och framgångsrikt arbete som Akademiens preses och för hans starka engagemang för den akademiska friheten.

AKADEMIENS FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD

Professor Anders Andrén för förtjänstfull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och värdefulla insatser som Akademiens vice preses.

Professor Elisabet Engdahl för hennes kunniga insatser i Akademiens förvaltningsutskott samt för självständigt och skarpsinnigt arbete med Akademiens stadgerevision.

Professor Nils-Eric Sahlin för kritiska, kreativa och värdefulla insatser i Akademiens förvaltningsutskott.

Professor Mats Widgren för engagerad medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och betydelsefulla insatser för Akademiens kulturfastigheter.

AKADEMIENS JETONG I GULD

Professor Ulla Birgegård för hennes framstående forskargärning inom slavistiken och värdefulla insats för Kungl. Vitterhetsakademiens skriftserie Slavica Suecana.

Om akademiens medaljer

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser: Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande, Akademiens stora medalj i guld, Akademiens förtjänstmedalj i guld, Akademiens jetong i guld, den antikvariska medaljen och inskriftsmedaljen.

Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande – Riksantikvarien föreslår mottagare av medaljen, Akademiens ledamöter ställer sig bakom förslaget som sedan godkänns av H.M. Konungen.
Förslag om mottagare av övriga medaljer granskas och godkänns av Akademiens ledamöter.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien