Kungl. Vitterhetsakademin

Medaljer 2019

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Axel Unnerbäck, Akademiens stora medalj i guld tilldelas Birgitta Svensson, Akademiens antikvariska medalj tilldelas Claes Gejrot och Martin Rundkvist samt Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Staffan Eriand Isa.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Axel Unnerbäck, för hans livslånga arbete med att utveckla och sprida kunskap om byggnadsvård och orgelvård.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

Professor Birgitta Svensson, för ett initiativrikt engagemang som ständig sekreterare, av vital betydelse för Akademiens administration, kulturfastigheter och vetenskapliga verksamhet.

AKADEMIENS ANTIKVARISKA MEDALJ I SILVER

docent Claes Gejrot för idérika och kreativa insatser inom kulturminnesvården, med tonvikt på paleografi och diplomatik.fil.dr Martin Rundkvist för mångårigt och värdefullt redaktörskap för Akademiens tidskrift Fornvännen.

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER

Staffan Eriand Isa för hängivna och ansvarsfulla insatser som intendent på Akademiens kansli.

Om akademiens medaljer

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser: Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande, Akademiens stora medalj i guld, Akademiens förtjänstmedalj i guld, Akademiens jetong i guld, den antikvariska medaljen och inskriftsmedaljen.

Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande – Riksantikvarien föreslår mottagare av medaljen, Akademiens ledamöter ställer sig bakom förslaget som sedan godkänns av H.M. Konungen.
Förslag om mottagare av övriga medaljer granskas och godkänns av Akademiens ledamöter.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien