Kungl. Vitterhetsakademin

Övriga priser 2023

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 2023

År 2023 har inriktningen historia:

Patrik Andersson, Vansbro Utbildningscenter i Vansbro, för hans utmärkta kunskaper och föredömliga förmedling av dessa för gymnasieelever på såväl yrkesprogram som högskoleförberedande utbildningar. Han visar stor omsorg om varje enskild elev och anpassar metoder till individers behov och ger därmed varje elev de bästa förutsättningarna till framgång.

Katarina Kvennberg, Katedralskolan i Lund, för att hon förklarar och synliggör komplexa historiska samband och sätter eleverna och deras förankring i demokratins förutsättningar i fokus. Hon tar ansvar för ämnesutvecklingsfrågor, handleder regelbundet lärarstudenter och delar som kollega med sig av kunskaper och erfarenheter.

Prissumman är 50 000 kr var till pristagarna och 20 000 kr till skolans bibliotek.

Uno Lindgrens pris 2023

tilldelas docent Carla Killander Cariboni, för hennes forskning om den svenske 1700-talsresenären Jacob Jonas Björnståhl, där hon bidrar till bilden av Björnståhl som en upplysningsman starkt influerad av fransk vetenskap och kultur driven av en stark önskan om att förmedla sina upplevelser till svenska läsare. Prissumman är 75 000 kronor.

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2023

Fil. och teol. dr Tobias Andersson, Uppsala, för avhandlingen Kommentar till Sanusi: En systematisk studie i islamisk teologi (2022).

Fil. dr Olov Lund, Stockholm, för avhandlingen Nätverksstaten: Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige 1440–1520 (2022).

Fil. dr Fredrik Sixtensson, Uppsala, för avhandlingen Demokratia. The Prehistory of a Word in Relation to the Greek Typology of Constitutions (2021).

Prissumman är 50 000 kr var.

Om övriga priser

Akademiens priser

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten delas ut till upp till fyra yngre forskare för arbeten som utkommit de senaste två åren, till exempel avhandlingar. Akademiens ledamöter lämnar förslag till prisvärda avhandlingar. Utdelas varje år. Prissumman är 50 000 kr till var och en.

Pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet delas ut till upp till tre lärare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Priset har delats ut sedan 1995 och syftet är att uppmärksamma dessa lärares viktiga roll. Priset ska ses som ett erkännande och en uppmuntran, inte bara för pristagaren utan för alla lärare inom skolväsendet. Nationella ämnesföreningar bjuds in att nominera och en utsedd beredningsgrupp inom Akademien utser pristagarna. Utdelas varje år, prissumma 50 000 kr var till pristagarna och 20 000 kr till skolbibliotek för inköp.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA.

Donationspriser

Beskowska stipendiet
Enligt donationen: "Understöd åt någon ung, förtjent och obemedlad idkare av de lärdomsgrenar, som tillhöra Akademiens verksamhet.” Utdelas vart femte år, prissumma 50 000 kr (2019).

Björnstjernska priset
Enligt donationen: ”Som uppmuntran och belöning till någon framstående eller lovande författare inom de kunskapsgrenar som utgöra föremål för Akademiens verksamhet.” Utdelas vart femte år, prissumma 50 000 kr (2020).

Uno Lindgrens pris
Enligt donationen: ” för framstående vetenskaplig verksamhet som rör eller har anknyt­ning till något av föl­jande områden: svensk väghistoria främst avseende Halland och Västergötland, svenska ex libris beträffande kungahuset, katolsk missionshistoria i Sverige, lantbefolk­ning­ens historia i Falken­bergs­trakten och det forna grevskapet Läckö samt svensk-franska kulturförbindelser.” Utdelas varje år, prissumma 75 000 kr (2020).

Loubatska priset
Enligt donationen: ”för ett under de närmast förflutna 5 åren tryckt, och av Akademien för godt befunnet arbete rörande Amerikas arkeologi, etnografi, historia eller numismatik.” Utdelas vart femte år, prissumma 150 000 kr (2018).

Montelii pris
Enligt donationen: ”för ett förtjänstfullt arkeologiskt arbete, utgivet från trycket under de närmast förflutna fem åren.” Utdelas vart femte år, prissumma 50 000 kr (2018).

Warburgska priset
Enligt donationen: ”åt det bästa arbete, som under de tre föregående åren i Sverige utkommit i litteraturhistoria. Ingen i tjänst varande eller förutvarande professor i litteraturhistoria kan erhålla priset.” Utdelas vart tredje år, prissumman 50 000 kr (2019).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien