Kungl. Vitterhetsakademin

Svenska lärde (Atlantis)

Information

Vitterhetsakademiens skriftserie Svenska lärde vill bidra till att fylla en lucka i svensk biografisk litteratur och vetenskapshistoria. I serien utgavs större, populärt hållna biografier över framstående äldre svenska forskare och författare inom de ämnesområden som Akademien företräder. För de enskilda biografiernas innehåll ansvarar författarna. Serien har utgivits i samarbete med två andra förlag:

Bokförlaget Natur och Kultur (1994–2004)
• Atlantis Bokförlag (2007–2014)

OBS: Skriftserien Svenska lärde har nu avslutats. Den kommer att ersättas av serien Lärda i Sverige med utgivningsstart 2018.

The books in this section are published together with other publishers:
Bokförlaget Natur och Kultur (1994–2004)
• Atlantis Bokförlag

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Svenska lärde (Atlantis)

Atlantis Bokförlag (från och med 2007)

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien