Kungl. Vitterhetsakademin

Medaljer 2022

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Clas Tollin är fil. dr i kulturgeografi och docent i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han skrev under sin tid vid Riksantikvarieämbetet boken Ättebackar och Ödegärden: De äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården, som lade grunden till en enhetlig metodik för användningen av historiskt kartmaterial i kulturmiljöarbetets tjänst. Vid Riksarkivet ledde han projektet ”Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna”, vilket gjorde det möjligt att digitalt tillgängliggöra Sveriges unika bestånd av storskaliga lantmäterikartor från perioden 1630–1655. Kartmaterialet är en viktig källa för historisk forskning och ett verktyg för arkeologer, bebyggelseantikvarier och kulturgeografer i den antikvariska praktiken. Clas Tollins arbete med Sveriges storskaliga kartmaterial från stormaktstiden resulterade 2021 i boken Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680: Från idé till tolvtusen kartor som utgavs av Kungl. Vitterhetsakademien.

Om akademiens medaljer

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser: Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande, Akademiens stora medalj i guld, Akademiens förtjänstmedalj i guld, Akademiens jetong i guld, den antikvariska medaljen och inskriftsmedaljen.

Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande – Riksantikvarien föreslår mottagare av medaljen, Akademiens ledamöter ställer sig bakom förslaget som sedan godkänns av H.M. Konungen.
Förslag om mottagare av övriga medaljer granskas och godkänns av Akademiens ledamöter.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien