Kungl. Vitterhetsakademin

Medaljer 2023

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Kerstin Smeds och Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Elisabet Lagerström.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Kerstin Smeds, för hennes betydelsefulla insatser för att introducera, beforska och bygga upp museologin i Sverige.

Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Vitterhetsakademiens tillsynsperson Elisabet Lagerström, Stjernsunds slott, för hennes engagerade insatser i bevarandet och utvecklingen av en värdefull kulturmiljö.

Om akademiens medaljer

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser: Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande, Akademiens stora medalj i guld, Akademiens förtjänstmedalj i guld, Akademiens jetong i guld, den antikvariska medaljen och inskriftsmedaljen.

Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande – Riksantikvarien föreslår mottagare av medaljen, Akademiens ledamöter ställer sig bakom förslaget som sedan godkänns av H.M. Konungen.
Förslag om mottagare av övriga medaljer granskas och godkänns av Akademiens ledamöter.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien