Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2023/4

Nummer 2023:4 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I Fornvännen 2023:4 ger Liisa Kunnas en intressant inblick i hur den finska stenålderns befolkningar framställdes i början av 1900-talet i ljuset av forskarnas politiska och vetenskapliga bakgrund. En helt annan typ av konflikt tas upp av Leszek Gardeła och Matthias S. Toplak, som gör en djupstudie vilka typer av militär utrustning och krigiskt symbolspråk som förekommer i vikingatida kvinnogravar. Jens Christian Moesgaard presenterar en syntes av enstaka vikingatida silvermynt som påträffats vid metalldetektering i Mälardalen och diskuterar vad de representerar. Den romerske poeten Ovidius dyker upp både i Peter Jackson Rovas artikel om Snorre Sturlassons inspirationskällor för Balders död och i Anna Blennows korta meddelande om en inskription från 1600-talet i Rosenhanes Säby gård. Ingrid Berg recenserar Jes Wienbergs Heriotopa och Göran Tagesson recenserar Axel Christophersens “Under Trondheim: Fortellinger fra bygrunnen”.

Fornvännen 2023:4 finns i bibliotek och innehållet blir open access den 18:e juni 2024.

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2023:4

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

 


Lösnummer90 krHelårsprenumeration (4 nr)300 krHelårsprenumeration utlandet350 kr


För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien