Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2024/1

Nummer 2024:1 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se. Fornvännens innehåll publiceras nu med öppen tillgång.

I Fornvännen 2024:1 uppmärksammar kategorier av människor som tenderar att hamna i skymundan bakom krigare och kungligheter. Johan Callmer har en omfattande syntes av nätverket för pälshandel, där även kvinnor spelade en viktig roll, som under vendel- och vikingatid förenade människor i Sverige, Finland och Ryssland. Axel Mjærum och medförfattare lyfter fram en komplex medletida fiskeanläggning i Norge som visar på vikten av denna näringsform. Przemysław Michalik utgår från polska medeltida fynd av verktyg för träbearbetning, som i kombination med historiska och etnografiska källor belyser utövarna detta hantverk. I ett kort meddelande berättar Ny Björn Gustafsson om en del av ett vikingatida svärd påträffat i Uppland och dess paralleller. Förlust av kulturarv är extra bittert när det ligger brott bakom. I ett debattinlägg uppmärksammar nio arkeologer och numismatiker en lucka i svensk lag som gör att stulna föremål inte kan återfås när brottet preskriberats. Samtidigt har andra länder lagstiftning som möjliggör återlämnande även i dessa fall. De uppmanar till åtgärder för att komma till rätta med försäljning av stöldgods. Slutligen recensioner av publikationer om digitaliserat kulturarv, museologi, och medeltida konsthistoria.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång. Fysiska utgåvor skickas till bibliotek och prenumeranter.

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2024:1

Register

Volym 119:1, 2024

Artiklar

Callmer, J. Eastern Middle Sweden, Finland and beyond in the Late Vendel and Early Viking periods. In memory of Professor Ella Kivikoski, Helsingfors (1901–1990).

Mjærum, A., Kirchhefer, A. J., Friis, E. K., Grøndahl, F. A. & Gunnarson, B. Middelalderfiske, fellefangst og fraflytting. En dendrokronologisk undersøkelse av et 1300-talls stasjonært fiskeanlegg i Nord-Mesna, Sørøst-Norge.

Michalik, P. Medieval groove plane. A wood-carving tool from the archaeological excavations in Elbląg.

Korta meddelanden

Gustafsson, N. B. A spectacular sword pommel from Gamla Ingla, Uppland.

Debatt

Myrberg Burström, N., Ewing, A., Hedlund, R., Hårdh, B., Ingvardson, G., Jonsson, K., Kilger, C., Lundberg, L. & Moesgaard, J. C. Kan samhällets rätt till ett kulturarv upphöra på grund av stöld?

Recensioner

Samtliga recensioner

Watrall, E. & Goldstein, L. (eds). Digital Heritage and Archaeology in Practice: Data, Ethics, and Professionalism. Anmälan av Å. M. Larsson.

Friedrich, M. Image and ornament in the early Medieval West: New perspectives on post-Roman art. Anmälan av I. M. Røstad.

Stobiecka, M. Theorizing archaeological museum studies: From artefact to exhibit. Anmälan av A. Högberg.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

 


Lösnummer90 krHelårsprenumeration (4 nr)300 krHelårsprenumeration utlandet350 kr


För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien