Kungliga Vitterhetsakademin

Fornvännen

Digital publicering av Fornvännen

Fornvännen tillgängliggörs digitalt av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA

Allt innehåll blir open access efter sex månader efter tryck.

För att se det senaste innehållet, besök Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademiens biblioteks sida för Fornvännen

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Fornvännen

Tidskrift för svensk antikvarisk forskning som ges ut av Kungl. Vitterhetsakademien i samarbete med Historiska museet.

Fornvännen är en svensk vetenskaplig tidskrift inom arkeologi och äldre konsthistoria. Fornvännen ges ut av Kungl. Vitterhetsakademien i samarbete med Historiska museet. Den har bland annat Nordens största recensionsavdelning på området. Artiklarna är skrivna på nordiska språk, engelska eller tyska med sammanfattningar på engelska. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien